Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Atsinaujinusiame savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

POPIERINĖS VERSIJOS KAINA – 141 € 127 € (įskaičiuotas 10,49 € PVM)
Kaina su nuolaida galioja tik sumokėjus iki lapkričio 15 d.

Kaina nuo lapkričio 16 d. – 134 € (įskaičiuotas 11,06 € PVM)

ELEKTRONINĖS VERSIJOS KAINA – 100 € 90 € (įskaičiuotas 15,62 € PVM).
Kaina su nuolaida galioja tik sumokėjus iki lapkričio 15 d.

Kaina nuo lapkričio 16 d. – 95 € (įskaičiuotas 16,49 € PVM)


Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS
APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE.
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ.
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS.
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA.
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA.
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK.
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA.
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS.
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
  • Prenumeruoti internetu.
  • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
  • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
  • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
  • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
  • Prenumeruoti platinimo tarnybose
  • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
  • Leidinių pristatymas nemokamas.
  • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
  • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 09 18

 Produktų savikainos rodikliai, kurie reikalingi vadovams

Finansinėje apskaitoje išvedama ir finansinių atskaitų rinkinyje pateikiama įmonės gaminamų bei parduodamų produktų savikaina, tačiau į ją įskaičiuojamos tik gamybinės išlaidos. Todėl įmonės vadovams vien tokios apimties (įskaičiuojant tik gamybines išlaidas) savikainos nepakanka. Dažnai vadovams reikia žinoti, kokia būtų gauta produktų savikaina, į ją įskaičiavus ne tik produktams pagaminti, bet ir jiems parduoti daromas išlaidas, o kartais dar rūpi ir paskirstyti produktams bendrąsias bei administracines sąnaudas. Kokie pagrindiniai savikainos rodikliai apskaičiuojami ir kokiais būdais bendrosios ir administracinės išlaidos gali būti paskirstomos produktams?

Konsultuoja auditorius Valdas JAGMINAS

Finansinėje apskaitoje išvedamą ir finansinių ataskaitų rinkinyje (balanse bei pelno (nuostolių) ataskaitoje) pateikiamą produktų savikainos rodiklį vadiname gamybine savikaina (jeigu kalbama apie įmonės gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas). Suprantama, įmonių vadovams, kurie priima sprendimus dėl produktų gamybos bei pardavimų plėtros (arba atvirkščiai – jų atsisakymo), dėl prekių kainodaros ir kitais svarbiais klausimais, vien tik gamybinės savikainos rodiklio teikiamos informacijos nepakanka. Juk, pavyzdžiui, palyginus kurios nors prekės pardavimo kainą (pajamas) su tos prekės gamybine savikaina, neįmanoma sužinoti realaus tokios prekės pelningumo. Taip yra todėl, kad neretai parduodant prekes daromos pardavimo išlaidos viršija netgi tų prekių gamybos išlaidas, nekalbant jau apie tai, kad iš prekių pardavimo uždirbamos pajamos turi padengti visas įmonės bendrąsias ir administracines išlaidas, nes priešingu atveju įmonė dirbs nuostolingai.

Todėl vadovams, kad jie galėtų suprasti tikrąjį įmonės produktų pelningumą ir priimti pagrįstus sprendimus, būtina gauti apskaičiuotus produktų komercinės savikainos, o neretai – ir produktų pilnosios savikainos rodiklius. Pirmasis iš jų apskaičiuojamas prie produktų gamybos (ar kitokio įsigijimo) išlaidų pridėjus visas tam produktui parduoti skirtas išlaidas. Tokiu atveju įvertinama ne tik tai, kiek kainuoja tam tikrą produktą pagaminti (ar nupirkti), bet ir tai, kiek reikia išleisti pinigų, kad jis būtų naudingai parduotas. Antrasis savikainos rodiklis – pilnoji savikaina – leidžia nustatyti tikrąjį kiekvieno produkto pelningumą. Taip yra todėl, kad, apskaičiuojant kurio nors produkto pilnosios savikainos rodiklįprie anksčiau minėto komercinės savikainos rodiklio dar pridedamos tam tikru būdu paskirstytos įmonės bendrosios ir administracinės išlaidos, kurios tenka tam produktui. Todėl gaunamas vaizdas, kurį galima pavadinti „viskas įskaičiuota“, t. y. produkto pilnoji savikaina apima absoliučiai visas išlaidas, kurios tik gali būti jam tiesioginiu arba netiesioginiu būdu priskirtos. Tokią savikainą lyginant su prekės uždirbamomis pajamomis, gautas rezultatas parodo, ar prekė uždirba įmonei pelno ar atneša nuostolių (ir kokio dydžio). Tokia informacija įmonės vadybos personalui yra nepaprastai vertinga. Tačiau norint teisingai apskaičiuoti produktų pilnąją savikainą, reikia turėti pakankamai šios srities žinių., Klaidingai apskaičiuota savikaina – blogiau nei jokios savikainos, nes ji gali paskatinti vadovus priimti visiškai priešingus, nei iš tikrųjų reikėtų, sprendimus, o tai neišvengiamai įmonei atneštų daug nuostolių. 


Šio numerio temos:

Poatostoginiai atostogų rūpesčiai

Neseniai praslinko liepos 1-oji diena - riba, nuo kurios įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Greta visų neatidėliotinų sprendimų, teko išsiaiškinti, kaip ir kada perskaičiuoti darbuotojų sukauptas atostogas pagal naująjį Darbo kodeksą.

Pagal naujojo Darbo kodekso 126 str. ir 138 str. nuostatas, nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojų atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Anksčiau ar vėliau neišvengiamai teks perskaičiuoti daugumos darbuotojų kalendorinėmis dienomis sukauptų atostogų trukmę pagal anksčiau galiojusį Darbo kodeksą į nepanaudotas atostogas darbo dienomis.

Vykdantiems mišrią veiklą – prievolė teikti metinę PVM deklaraciją (2)

Iki 2017 m. spalio 2 d. (nes 2017 metų spalio 1 diena yra ne darbo diena) reikės pateikti metinę PVM deklaraciją, tačiau tą turi padaryti ne visi PVM mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas reikalauja, kad metinę PVM deklaraciją teiktų tie PVM mokėtojai, kurie vykdo mišrią veiklą, ir kitais įstatyme nurodytais atvejais. Pastebėta, kad vis daugiau įmonių, plėsdamos savo verslą, PVM požiūriu pradeda vykdyti mišrią veiklą. Tačiau pasitaiko atveju, kai ne visada žinoma apie metinės PVM deklaracijos teikimo prievoles. Straipsnyje aptarsime metinės PVM deklaracijos teikimo prievolę vykdantiesiems mišrią veiklą.

Kiti šio numerio straipsniai:

– „Įmonės mokesčių byla“ – neįkainojama pagalba kiekvienai įmonei;

– 7 kriterijai, pagal kuriuos pasirenkamos tikrinamos įmonės;

– Asmeninė kredito istorija – tvarkykimės atsakingai!;

– Programa „Escel“ (23). Teksto operatorius ir funkcijos;

– Konfliktų valdymo modelio testas;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– Refistrų centro specialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

 

 

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 09 12

KAI DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA DARBDAVIO INICIATYVA IR NESANT DARBUOTOJO KALTĖS

Henrikas DAVIDAVIČIUS

LR teisėjų asociacijos narys

Darbo sutartis nutraukiama nesant darbuotojo kaltės

Pagal naujojo LR darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas arba DK) 57 straipsnį, darbo sutartis gali būti nutraukta darbdavio iniciatyva ir nesant darbuotojo kaltės dėl jo pareigų vykdymo. DK 57 straipsnio pirma dalis numato penkis atvejus, kai Darbo kodeksas suteikia darbdaviui teisę nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių:

1) kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla. Šiuo atveju darbo organizavimo pakeitimai ar kitos priežastys, susijusios su darbdavio veikla, gali būti pagrindas nutraukti darbo sutartį tik tuo atveju, kai minėtos aplinkybės yra realios ir lemia konkretaus darbuotojo ar jų grupės atliekamos darbo funkcijos nereikalingumą. Tokiu atveju darbo sutartis šiuo pagrindu gali būti nutraukta tada, kai laikotarpiu nuo darbuotojo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą iki penkių darbo dienų iki įspėjimo laikotarpio pabaigos darbovietėje nėra laisvos darbo vietos, į kurią darbuotojas jo sutikimu galėtų būti perkeltas dirbti (DK 57 str. 2 d.);

2) darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal DK 57 straipsnio penktoje dalyje numatytą rezultatų gerinimo planą. Pagal šį planą darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai, todėl buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai, bet ir šio plano vykdymo rezultatai yra nepatenkinami (DK 57 str. 5 d.);

3) darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis ar atsisako keisti darbo laiko režimo rūšį bei darbo vietovę. Tačiau darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį pagal DK 57 straipsnio šeštą dalį, kai darbdavio siūlymas keisti darbo sąlygas yra pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis (DK 57 str. 6 d.);

4) darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju. Mat darbuotojas mano, kad viso verslo ar kad ir dalies perdavimo atveju nukentės jo darbo užmokestis, pablogės darbo sąlygos ir pan.;

5) teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio nustoja egzistavęs pats darbdavys. Šiuo atveju dažniausiai priežastis yra darbdavio įmonės bankrotas, kurį skelbia pats darbdavys, jo steigėjas ar įmonės akcininkai.

Darbuotojo pirmenybės teisė likti darbe

Kai perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis jų, kyla klausimas, kuris iš tų darbuotojų turi pirmenybės teisę likti darbe. DK 57 straipsnio trečia dalis nustato, kad atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbovietės darbo taryba, o kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys, kai darbovietėje veikia tokia taryba.

Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, kurią reglamentuoja DK 57 straipsnio trečia dalis. Joje išvardyti asmenys, kurie naudojasi pirmenybės teise likti darbe visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje:

1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;

2) kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki 14 metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki 14 metų ar prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 proc. darbingumo lygis, bei šeimos narius, sukakusius įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių, arba kuriems teisės aktų konstatuota tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

3) kurie turi ne mažiau kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami darbdavio įmonėje;

4) kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai;

5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;

6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius.

Pastebėtina, kad 1–5 punktuose nustatyta pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti taikoma tik darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje darbovietėje, kvalifikacijos lygį (DK 57 str. 4 d.). Iš šios teisės normos seka, kad išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius asmenys naudojasi pirmenybės teise likti darbe, nepaisant jų turimos kvalifikacijos lygio.

Darbuotojo įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą

Be to, pakeista DK 57 straipsnio septinta dalis nustato, jog darbo sutartis pagal DK 57 straipsnį nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – įspėti būtina prieš dvi savaites iki atleidimo iš darbo dienos.

 Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus yra likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų amžiaus, bei darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų amžiaus, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai (DK 57 str. 7 d.).

Išeitinės išmokos išmokėjimas

DK 57 straipsnio aštunta dalis nustato, kad atleidžiamam iš darbo darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – išmokama pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka dar papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje (DK 57 str. 9 d.).


Vykdantiems mišrią veiklą – prievolė teikti metinę PVM deklaraciją (1)

 

Iki 2017 m. spalio 2 d. (nes 2017 m. spalio 1 d. yra ne darbo diena) reikės pateikti metinę PVM deklaraciją, tačiau tą turi padaryti ne visi PVM mokėtojai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas reikalauja, kad metinę PVM deklaraciją teiktų tie PVM mokėtojai, kurie vykdo mišrią veiklą bei kitais įstatyme nustatytais atvejais. Pastebėta, kad vis daugiau įmonių, plėsdamos savo verslą, PVM požiūriu pradeda vykdyti mišrią veiklą. Tačiau pasitaiko atvejų, kad ne visada žinoma apie metinės PVM deklaracijos teikimo prievoles. Straipsnyje aptarsime metinės PVM deklaracijos teikimo prievolę, taikomą asmenims, vykdantiems mišrią veiklą.

Dovanų kuponų apskaita ir apmokestinimas

Įvairūs dovanų kuponai tampa vis populiaresni, ypač verslo pasaulyje, kur dažnai jais pamaloninami verslo partneriai ir lojalūs pirkėjai. Kartais taip pagerbiami ir darbuotojai. Dovanų kuponus siūlo ne tik įprastinės parduotuvės, bet ir internetine prekyba užsiimančios įmonės, jau nekalbant apie specializuotas, tik šią veiklą plėtojančias, bendroves. Straipsnyje aptarsime įvairių rūšių dovanų kuponų pardavimo bei vėlesnio jų panaudojimo operacijų apskaitą ir apmokestinimą.

Kiti šio numerio straipsniai:

– „Daugiau VMI kontrolės veiksmų įmonės tikrai nesulauks“, – tikina naujoji VMI viršininkė;

– Programa „Excel“ (22) loginės funkcijos ir palyginimo operatoriai;

– Mokesčius reikia mokėti!

– Ar sunku valdyti emocijas darbe;

– Statybos įstatymo pakeitimų įtaka apskaitai;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI spacialistų konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. prenumerata
(popierinė versija)
127
2017 m. rugpjūčio mėn. Prenumerata
(popierinė versija)
13
2017 m. IV ketv. prenumerata
(popierinė versija)
36
2018 m. prenumerata
(elektroninė versija)
90
6 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
50
3 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
25