Pačiolis

 
El. parduotuvė

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“


Naujausios žinios ir praktiniai patarimai kiekvieną antradienį!

 

Atsinaujinusiame savaitraštyje skaitysite publikacijas buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokesčių, teisės bei vadybos ir kaštų apskaitos klausimais. Rasite daug praktinių patarimų ir konsultacijų, parengtų advokatų, auditorių, VMI ir kitų kontroliuojančių institucijų atstovų. Be to, savaitraštis pasipildė ir naujomis rubrikomis, skirtomis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos praktiniam įgyvendinimui, darbo teisės ir darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimams. Aktualios informacijos jame suras ir pelno nesiekiančių įstaigų buhalteriai. Kiekviename numeryje rasite daug kasdienei veiklai naudingos informacijos – mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorių, reglamentų naujienas, svarstomų įstatymų projektus.

Susipažinti su leidinio el. versija galite ČIA

POPIERINĖ VERSIJA – 129 € 110 € (plius PVM).
Visa kaina su PVM 119,90 €


ELEKTRONINĖ VERSIJA – 83 € 71 € (plius PVM).
Visa kaina su PVM 85,91 €

Nuolaida galioja sumokėjus iki rugpjūčio 31 d.!


Galite rinktis popierinę arba elektroninę leidinio versiją.

Leidinio lektroninė versija itin patogi vartotojams – tereikia turėti kompiuterį ir internetą. Ji turi daug pranašumų: elektroninių leidinių prenumeratoriai gali pasirinkti straipsnius pagal leidinio numerį, autorių, straipsnio pavadinimo fragmentą, reikšminį žodį ar žodžių junginį, skaityti straipsnius PDF formatu ir juos atsispausdinti.

Leidžiamas: nuo 2005 metų.

Savaitraščio apimtis: 4048.

Periodiškumas: išeina kiekvieną antradienį. Liepos–rugpjūčio numeriai išeina kas antrą savaitę.

Platinamas: tik prenumeratos būdu.

PAGRINDINĖS SAVAITRAŠČIO RUBRIKOS
APSKAITA, APSKAITOS ORGANIZAVIMAS. Žinomi apskaitos, audito ir apskaitos organizavimo specialistai aiškina ir nagrinėja atskirus buhalterinės apskaitos aspektus, kaip organizuoti apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę ir kt.

MOKESČIŲ LABIRINTUOSE.
Spausdinami mokesčių specialistų parengti straipsniai apie mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo ypatumus.

BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITA.
Šios srities patyrę specialistai pataria, kaip tinkamai apskaityti kaštus, kalkuliuoti produktų savikainą, organizuoti menedžmento apskaitą, kaip formuoti vadybai tinkamą informaciją ir kt.

TEISĖ.
Teisininkai aiškina įvairius įmonių, darbo, mokesčių teisės klausimus.

AKTUALIJOS.
Aiškinama, kaip taikyti apskaitos ir mokesčių įstatymų nuostatas ir rasti atsakymus į klausimus, su kuriais buhalteriai susiduria kasdieniame darbe. Patariama, kaip įgyvendinti viešojo sektoriaus apskaitos reformą. Informuojama apie audito įmonių veiklą ir audito priežiūros kontrolę.

SPECIALISTAI PATARIA.
UAB „Pačiolis“, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir teisės specialistų konsultacijos.

NAUDINGA INFORMACIJA.
Spausdinamas mokesčių, deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius, pateikiami VMI raštai, reglamentų naujienos. Visa tai padės teisingai tvarkyti apskaitą, laiku deklaruoti ir sumokėti mokesčius.

REDAKCIJA, PADĖK.
Spausdinami skaitytojų prašymai padėti susivokti apskaitos ir mokesčių labirintuose, pateikiami specialistų atsakymai į juos.

PSICHOLOGAS PATARIA.
Psichologijos specialistai pataria, kaip bendrauti su vadovais ir kolegomis, spręsti darbe kylančias psichologines problemas.

LAISVALAIKIS.
Pateikiami straipsniai iš mokesčių ir apskaitos istorijos, pasakojama apie žinomus finansininkus, buhalterius, aprašomi ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių įdomūs sukčiavimo atvejai, atskleidžiama skaičių reikšmė įvairiose gyvenimo srityse ir kt.
KAIP PRENUMERUOTI?
  • Prenumeruoti internetu.
  • Mokėti tiesioginiu pavedimu, nepamiršti nurodyti leidinio kodo ir pristatymo adreso. (Įmonės rekvizitai: UAB „Pačiolio prekyba“, įmonės kodas 300807502, atsiskaitomoji sąskaita LT347044060005977111 AB SEB banke).
  • Kreiptis į pardavimo vadybininką telefonu (8 5) 2700 636 arba el. paštu prenumerata(eta)paciolis.lt.
  • Prenumeruoti UAB „Pačiolio prekyba“ knygyne adresu, Kalvarijų g. 129 Vilnius (Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val.).
  • Prenumeruoti Lietuvos pašto skyriuose.
  • Prenumeruoti platinimo tarnybose
  • Norėdami prisijungti prie elektroninės leidinio versijos, mokėjimo pavedime nurodykite savo el. pašto adresą.
LEIDINIŲ PRISTATYMAS
  • Leidinių pristatymas nemokamas.
  • Prenumeratorius privalo pateikti visą reikalingą informaciją: leidinio kodą ir tikslų pristatymo adresą, kad prenumeratos užsakymas būtų kokybiškai įvykdytas. Jeigu informacija bus neišsami arba netiksli, Leidėjas negalės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų.
  • Pasikeitus adresui prenumeratorius turi parašyti el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt, nurodyti, kokio leidinio, kam ir kokiu adresu buvo užsakyta prenumerata ir koks naujas pristatymo adresas.

Prenumeratorius, turintis pretenzijų dėl leidinio pristatymo, privalo kreiptis el. paštu: prenumerata(eta)paciolis.lt (nurodyti prenumeratos gavėjo duomenis, leidinio pavadinimą ir surašyti pretenziją) arba telefonu (8 5) 210 1255.

Aktualus straipsnis

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 07 17

NAIKINAMA
DARBUOTOJŲ VISIŠKOS MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS SUTARTIS
 
Henrikas DAVIDAVIČIUS
LR teisėjų asociacijos narys
 
   Š. m. liepos 1-ąją įsigaliojo 2016-09-14 priimtas LR darbo kodeksas (toliau – DK) su keliomis vėliau (dar neįsigaliojus kodeksui) priimtomis pataisomis. Pirmąją pataisą Seimas priėmė 2016 m. lapkričio 3 d. dėl penkiolikos straipsnių keitimo (įstatymas Nr. XII-2688), antrąja pataisa pakeisti keturiasdešimt penki straipsniai (įstatymas Nr. XIII-413), o 2017 m. birželio 6 d. priimtas įstatymas dėl trečiosios kodekso pataisos (įstatymas Nr. XIII-414)... Pamėginkime apžvelgti kai kurias pagaliau įsigaliojusio naujojo Darbo kodekso buhalteriams reikšmingas nuostatas.
   Viena iš naujovių – visiškos materialinės atsakomybės sutarties statuso panaikinimas. Lietuvos Respublikos Prezidentės paskelbtame Seimo priimtame įstatyme dėl Darbo kodekso 2 ir 6 straipsnių keitimo akcentuojama, kad Darbo kodekso 6 straipsnis papildomas 12 dalimi, pagal kurią visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki šio Darbo kodekso įsigaliojimo, netenka galios.

   Tačiau tai nereiškia, kad, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, darbuotojams tam tikrais atvejais nereikės atsakyti už darbdaviui padarytą turtinę žalą. Žinotina, kad DK 154 straipsnis dabar numato šešis atvejus, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, padarytą darbdaviui:

1) kai darbuotojo žala padaryta tyčia;

2) žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;

3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;

4) žala padaryta pažeidus darbuotojo pareigą saugoti konfidencialią informaciją, ar dėl nekonkuravimo;

5) darbdaviui darbuotojo padaryta neturtinė žala;

6) kai darbuotojo visiško žalos atlyginimo atvejis numatytas kolektyvinėje sutartyje.

   Jeigu darbdavys buvo apdraudęs darbuotoją civilinės atsakomybės draudimu (taip pat ir trečiųjų asmenų atžvilgiu), darbdavys privalo kreiptis dėl draudimo atlyginimo išmokėjimo tiesiogiai į draudiką, o ne į žalą padariusį darbuotoją (DK 155 str.).

   Paminėtina, kad žalos išieškojimo iš darbuotojo darbdavio naudai tvarką reglamentuoja DK 156 straipsnis: kai darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais lieka neatlyginta žala, ji gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, kai buvo padaryta didesnė žala. Darbdavio nurodymas išieškoti tokią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos.

   Kai išskaita viršija vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydį arba yra praleistas nustatytas 3 mėn. terminas, darbdavys pretenzijas dėl išieškojimo iš darbuotojo žalos atlyginimo turi pareikšti Darbo ginčų komisijai, veikiančiai Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje. Jeigu su tokiu buvusiu darbuotoju darbo santykiai jau yra nutraukti, ieškinį tokiam asmeniui dėl žalos atlyginimo darbdavys pareiškia apylinkės teisme.

Šio numerio temos:
Komandiruotės po liepos 1 dienos
Nuo 2017 metų liepos 1 dienos įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Viena iš naujojo Darbo kodekso ypatybių yra ta, kad jame atsirado komandiruotės apibrėžimas (iki tol komandiruotės sąvoką nustatė LR Vyriausybės nutarimas). Taip pat šiek tiek pasikeitė nuostatos dėl garantijų komandiruotiems darbuotojams. Daugelyje įmonių komandiruotė yra dažnas įvykis, todėl vertėtų aptarti Darbo kodekso naujoves, susijusias su komandiruote, bei mokestines jos pasekmes.
 
Nuolaidų apskaita: tikrosios ir tariamos naujovės
 
Šį pavasarį pakoregavus Pelno mokesčio įstatymo komentarą, buvo suformuluota VMI pozicija dėl nuolaidų, pritaikytų po prekių pardavimo, apskaitos. Daug kam ji pasirodė priešinga iki šiol galiojusiai praktikai. Vadovaudamiesi Verslo apskaitos standartais bei naujomis Pelno mokesčio įstatymo komentaro nuostatomis, straipsnyje aptarsime nuolaidų apskaitos tvarką.

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– Nuo liepos 1 dienis dienpinigiai mokami pagal naują tvarką;

– Kiekvienos įmonės buhalteriams – neįkainojama praktinė pagalba!;

– Darbo kodeksų palyginimas: naujosios ir senosios nuostatos;

– Pensijų sistemos raida pasaulyje ir Lietuvoje;

– Pajamų pripažinimas;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– VMI specialistų konsultacijos;

– Valstybinio socialisnio draudimo fondo valdybos konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius. 

 

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“ 2017 07 04

Darbdavys laiku neišmoka atostoginių: teisinės ir mokestinės pasekmės po liepos 1 dienos
Mokesčių konsultantė Marina Guptor
 
 
Vasara – poilsio metas, kuomet daugelis darbuotojų išeina atostogų. Nors Darbo kodeksas (tiek senasis, tiek naujasis) užtikrina, kad kasmetinės atostogos yra apmokamas poilsio laikas, tačiau darbuotojams ne visada laiku už jį sumokama. Straipsnyje nagrinėsime teisines ir mokestines pasekmes, kai darbdavys nevykdo savo įsipareigojimo laiku atsiskaityti su darbuotoju, pastarajam einant atostogų.
 Bendrosios nuostatos

Nuo liepos 1 dienos įsigaliojo naujasis Darbo kodeksas. Jame pasikeitė nuostatos dėl atostoginių išmokėjimo ir pasekmių dėl laiku neišmokėtų atostoginių.

 Naujasis Darbo kodeksas nustato bendrą taisyklę, pagal kurią atostoginiai darbuotojui išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Pavyzdžiui, jeigu atostogų pradžia yra liepos 10 diena, atostoginiai turi būti išmokėti ne vėliau kaip liepos 7 dieną (jeigu įmonė dirba pagal penkių dienų darbo grafiką).

Jeigu darbuotojas išėjo ilgų atostogų, atostoginiai gali būti mokami kartu su darbo užmokesčiu. Darbo kodeksas taip pat nustato, kad atostoginiai už atostogų dalį, viršijančią dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę), dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) ar keturių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) trukmę, darbuotojui mokami atostogų metu darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Pavyzdžiui, darbuotojas (dirbantis penkias darbo dienas per savaitę) išeina kasmetinių atostogų nuo liepos 10 dienos iki rugpjūčio 25 dienos. Atostoginius už 20 darbo dienų atostogas įmonė turi išmokėti ne vėliau kaip liepos 7 dieną (jeigu įmonė dirba pagal penkių dienų darbo grafiką), o atostoginius už rugpjūčio 7–25 dienas įmonė gali mokėti tomis dienomis, kada pagal įmonėje nustatytą tvarką visiems darbuotojams moka darbo užmokestį.

Darbuotojas savo prašymu gali nurodyti mokėti atostoginius darbo užmokesčio mokėjimo tvarka: jeigu darbuotojas pageidauja atostoginius gauti tada, kai išmokamas darbo užmokestis, jis turi pateikti atskirą prašymą dėl tokios mokėjimo tvarkos. Pavyzdžiui, darbuotojas išeina kasmetinių atostogų nuo liepos 10 dienos iki rugpjūčio 25 dienos. Jis savo atskiru prašymu gali nurodyti atostoginius mokėti darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Tuomet atostoginius už liepos mėnesį įmonė turi išmokėti kartu su liepos mėnesio darbo užmokesčiu, o atostoginius už rugpjūčio mėnesį – kartu su rugpjūčio mėnesio darbo užmokesčiu.

Taigi, įmonė atostoginius turi išmokėti dieną prieš atostogas, nebent darbuotojas nurodo kitaip.

Nuo liepos 1 dienos keičiasi teisinės pasekmės, jeigu darbdavys vėluoja išmokėti atostoginius. Naujasis Darbo kodeksas nustato: kai darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą išmokėti atostoginius per pirmąsias tris darbo dienas po kasmetinių atostogų. Taigi, jeigu darbdavys nesilaiko nustatytų atostoginių išmokėjimo terminų, darbuotojui suteikta teisė reikalauti uždelsimo terminą pridėti prie kitų kasmetinių atostogų. Ar pasinaudoti savo teise, darbuotojas sprendžia pats. Tai reiškia, kad, grįžęs iš kasmetinių atostogų, darbuotojas per tris darbo dienas turi apsispręsti, ar pasinaudoti savo teise į uždelsto atsiskaitymo kompensaciją, ar ne. Jeigu darbuotojas nuspręs pasinaudoti savo teise, apie tai jis turės pranešti pateikdamas prašymą, kad laikotarpis, kurį buvo uždelsta sumokėti už kasmetines atostogas, būtų pridėtas prie kasmetinių atostogų.

Vis dėlto tai nėra visos teisinės pasekmės, kai vėluojama atsiskaityti už atostogų laiką. Darbo kodekso 147 straipsnis nustato, kad, darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, jeigu darbo teisės normos nenustato didesnio delspinigių dydžio. Delspinigių dydį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtina kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, atsižvelgdamas į Lietuvos statistikos departamento paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lygindamas praėjusių metų gruodžio mėnesį su užpraeitų metų gruodžio mėnesiu). Taigi, pavėlavęs išmokėti atostoginius, darbdavys dar privalo apskaičiuoti delspinigius už vėluojamą laiką.
 
Mokestinės pasekmės

Dėl to, kad darbdavys laiku nevykdo savo įsipareigojimų, o darbuotojas pasinaudoja savo teise uždelsimo laiką pridėti prie kasmetinių atostogų, darbdaviui atsiranda prievolė apmokėti poilsio laiką bei apskaičiuoti delspinigius už ne laiku išmokėtą darbo užmokestį. Kadangi šios išmokos yra darbuotojų nauda, atsiranda GPM, „Sodros“ ir pelno mokesčio pasekmės.
 
Gyventojų pajamų mokestis

Laikas už uždelsimą atsiskaityti pridedamas prie kasmetinių atostogų ir apmokamas kaip kasmetinės atostogos. Tai reiškia, kad gyventojas gauna pajamas, kurios yra GPM objektas, todėl jos apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, t. y. 15 proc. GPM tarifu.

Apskaičiuoti delspinigiai už pavėluotą atsiskaitymą taip pat yra gyventojo pajamos, kurios yra GPM objektas, tačiau GPMĮ 17 straipsnis šias pajamas priskyrė prie GPM neapmokestinamų pajamų. Vadinasi, GPM nuo priskaičiuotų delspinigių neapskaičiuojamas.
 
Valstybinio socialinio draudimo įmokos

Gyventojo pajamos už poilsio laiką dėl darbdavio pavėluoto atsiskaitymo taip pat yra VSD įmokų objektas. Šios pajamos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, todėl jos apmokestinamos kaip darbo užmokestis.

 Delspinigiai už pavėluotą atsiskaitymą pateko į VSD įmokomis neapmokestinamų pajamų sąrašą, todėl VSD įmokos nuo šių sumų neapskaičiuojamos.
 
Pelno mokestis

LR pelno mokesčio 17 straipsnis nustato, kad leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Tiek laikas, kurį uždelsta sumokėti atostoginius, tiek delspinigiai yra gyventojo pajamos, kurios yra GPM objektas, todėl darbdavio patirtos sąnaudos, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams. 


Įvairių mokesčių buhalterinė apskaita (2)
 
Pridėtinės vertės mokestis
Atskaitomas pridėtinės vertės mokestis nei į sąnaudas, nei į turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamas. Šis mokestis pripažįstamas turtu kaip iš biudžeto gautina suma. Tuo tarpu neatskaitomą PVM verslo apskaitos standartai leidžia įskaičiuoti į turto ar paslaugų įsigijimo savikainą, taip pat jį leidžiama priskirti ir ataskaitinio laikotarpio veiklos pajamoms. Tai lemia įmonės pasirinkimas, taip pat svarbus ir neatskaitomo mokesčio dydis (sumos reikšmingumas). Neatskaitomu PVM didinti turto vertę leidžiama dėl to, kad į jo įsigijimo savikainą turėtų būti įskaičiuojamos visos papildomos išlaidos, susijusios su turto įsigijimu, tačiau Pelno mokesčio įstatymas tokios galimybės nenumato. Todėl, apskaičiuojant pelno mokestį, neatskaitomo PVM negalima įtraukti į turto įsigijimo kainą, nesvarbu, ar įmonė yra PVM mokėtoja, ar ne. Jeigu įmonė, tvarkydama finansinę apskaitą, neatskaitomą PVM įskaičiavo į turto įsigijimo savikainą, susidarys apskaitinio ir apmokestinamojo įmonės veiklos rezultato skirtumas ir, apskaičiuojant pelno mokestį, bus privalu atlikti koregavimus. Neatskaitoma PVM suma galės būti priskiriama leidžiamiems atskaitymams (jeigu turtas bus naudojamas pajamoms uždirbti ir jo vertė tiesiogiai ar per nusidėvėjimo sąnaudas taip pat priskiriama leidžiamiems atskaitymams) arba neleidžiamiems atskaitymams.
 
 
Bendruosius kaštus būtina paskirstyti konkretiems produktams (2)
 
Tęsiame rubriką „Buhalterinė menedžmento apskaita“ – šįkart aptarsime daugeliui įmonių itin svarbų ir kartu sudėtingą bendrųjų kaštų paskirstymo produktams procesą. Šį dalyką pradėjome nagrinėti viename iš ankstesnių savaitraščio numerių, o dabar gilinsimės į kitus su šiuo procesu susijusius klausimus.

 

Kiti šio numerio straipsniai:

– „Mokesčių byla “ – į pagalbą kiekvienai įmonei;

– Pagalba, stebėsena, kontrolė – naujosios Vilniaus AVMI viršininkės prioritetai (tęsinys);

– Pradėjo veikti PVM sąskaitų faktūrų kryžminio sutikrinimo funkcija;

– Į gyvenimą paleido naują posistemį ir išėjo atostogauti;

– Ergonomiška darbo vieta;

– Darbo apmokėjimo sistema;

– UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos;

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos konsultacijos;

– Reglamentų naujienos;

– Anksčiau paskelbti norminių aktų pasikeitimai, įsigalioje 2017 m. liepos 1 d.

– Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo kalendorius;

– Naudingi skaičiai.

Periodas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018 m. prenumerata
(popierinė versija)
119.9
18 mėn. Prenumerata (2017 m. liepa - 2018 m. gruodis)
(popierinė versija)
209.28
2017 m. 7 mėn. Prenumerata (birželis - gruodis)
(popierinė versija)
77.39
2017 m. liepos mėn. Prenumerata
(popierinė versija)
13.08
2017 m. II pusm. prenumerata
(popierinė versija)
68.67
2017 m. III ketv. prenumerata
(popierinė versija)
35.97
2017 m. 7 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
53.24
2018 m. prenumerata
(elektroninė versija)
85.91
18 mėn. Prenumerata (2017 m. liepa - 2018 m. gruodis)
(elektroninė versija)
151.25
6 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
50.82
3 mėn. prenumerata
(elektroninė versija)
25.41