Pačiolis

 
El. parduotuvė

Viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2017 metų finansinė ir mokestinė atskaitomybė


Viešųjų įstaigų, asociacijų ir kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų 2017 metų finansinė ir mokestinė atskaitomybė

Jau tapo įprasta pasibaigus metams apžvelgti pelno nesiekiančių organizacijų metinių finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo Juridinių asmenų registrui tvarką. Neretai pravartu pakeliui aptarti ir su tuo netiesiogiai susijusius klausimus: pelno nesiekiančių organizacijų finansavimo sumų panaudojimo ir registravimo apskaitoje pavyzdžius,  neatlygintinai gauto turto pripažinimo, dokumentavimo, įvertinimo praktines situacijas.

Nežiūrint to, kad organizacijos statusas yra pelno nesiekiantis vienetas, tačiau ne viena jų turi prievolę deklaruoti ir sumokėti pelno mokestį. Seminare aptarsime, kada ir kas turi teikti Pelno mokesčio deklaraciją (PLN204N)? Kada pateikti Paramos teikimo metinę ataskaitą (forma FR0477) bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinę ataskaitą (forma FR0478)? Kada atsiranda prievolė pateikti  mėnesio ataskaitą PLN203?

Nuo 2017 m. liepos 1 d. taikomas naujasis Darbo kodeksas padarė įtaką ir pelno nesiekiančių organizacijų samdomų darbuotojų darbo santykiams su įmone ar darbo pasidalijimui tarpusavyje. Derėtų nepamiršti ir terminuotų sutarčių su renkamais organais, kai veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta kadencijos trukmė.

Atsakymus į šiuos bei kitus klausimus išgirsite seminare.

SEMINARO PROGRAMA

1. 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas, tvirtinimas ir skelbimas.

2. Finansavimo sumos: panaudojimo reglamentavimas įmonės įstatuose, buhalterinė apskaita. Neatlygintinai gauto turto apskaita. 

3. 2017 m. pelno mokesčio deklaracijos parengimas. Svarbių pakeitimų apžvalga, praktinės situacijos.

4. Labdara, parama: tiekimo ir gavimo įforminimas, deklaravimas: LR labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma; mėnesio ataskaitos PLN203 teikimo atvejai.

5. Naujojo darbo kodekso taikymas pelno nesiekiančiose organizacijose.

6. 2018 metų apskaitos ir mokesčių naujovės.

SEMINARO LEKTORĖSAuditorė  
Dalia Kristina Plačenytė
   Juristė konsultantė  
Marina Guptor


SEMINARO KAINA - 95 €(PVM netaikomas)

SEMINARO TRUKMĖ:  13 - 17 val.

SEMINARAI VYKS:

Vilniuje - UAB „Pačiolis“ auditorijoje adresu Kalvarijų g. 129, sausio 23 d.

Kaune - Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62, sausio 18 d.

Klaipėdoje - viešbučio "Ibis Styles Klaipėda Aurora" konferencijų salėje, Nemuno g. 51, sausio 17 d.


Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018-01-17 Klaipėdoje - viešbučio "Ibis Styles Klaipėda Aurora" konferencijų salėje, Nemuno g. 51
95
2018-01-18

Kaune - Verslo lyderių centro konferencijų salėje, K. Donelaičio g. 62

95
2018-01-23 Vilniuje - UAB „Pačiolis“ auditorijoje adresu Kalvarijų g. 129
95