Pačiolis

 
El. parduotuvė

Kiekvienai įmonei svarbių tvarkų revizija ir parengimas. Klaidų atskaitomybėje taisymas. Naujausi mokesčių reglamentų pakeitimai


Vasara – tinkamiausias laikas įvairiems darbams atlikti:

parengti ir / arba atnaujinti aktualiausias įmonės vidaus tvarkas: komandiruotės apmokėjimo, atskaitingų asmenų atsiskaitymo, darbo laiko apskaitos, įmonės automobilių naudojimo ir kitas;

● ištaisyti klaidas praėjusių laikotarpių finansinėse ataskaitose;

● atlikti kitus „namų darbus“,  kurie padės tinkamai pasirengti 2019 m. sausio 1 d. įsigaliosiantiems įstatymų pakeitimams.

Apie visus šiuos svarbius klausimus kalbėsime seminare „Kiekvienai įmonei svarbių tvarkų revizija ir parengimas. Klaidų atskaitomybėje taisymas.Naujausi mokesčių reglamentų pakeitimai“.

SEMINARO PROGRAMA

1. ĮMONĖS VIDAUS TVARKŲ PARENGIMAS IR ATNAUJINIMAS PAGAL PAKEISTUS TEISĖS AKTUS.

1.1. Komandiruotės išlaidos: dienpinigių ir kitų su komandiruote susijusių išlaidų kompensavimo tvarka nuo 2018 m. liepos 1 dienos.

1.2. Darbo laiko apskaita: darbo laiko apskaitos žiniaraštis ir jo pildymo tvarka.

1.3. Tarnybiniai automobiliai: pajamų natūra, įmonės automobilio naudojimo asmeniniams tikslams pripažinimo tvarka ir apskaičiavimo būdai, kuro normų nustatymas.

1.4. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas: teisės aktais nereglamentuotų atvejų nustatymas įmonės vidaus tvarkoje.

1.5. Pinigų ir atsiskaitymų apskaita: darbo su kasos aparatais tvarka, kasos darbo tvarka, atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka.

1.6. Inventorizacija: inventorizacijos dokumentų parengimas.

1.7. Darbuotojų asmens duomenų apsaugos reglamentavimas įmonėje.

2. APSKAITOS IR MOKESČIŲ ATASKAITŲ TIKSLINIMAS.

2.1. Apskaitos duomenų tikslinimas ir klaidų taisymas buhalterinėje apskaitoje.

2.2. Mokesčių deklaracijų tikslinimas.

3. NAUJAUSIŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ REGLAMENTŲ PASIKEITIMŲ APŽVALGA.

3.1. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai.

3.2. Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai.

3.3. Kitų mokesčių pakeitimai.

3.4. Pasirengimas būsimajai mokesčių reformai.

SEMINARO LEKTORĖ

  

Juristė konsultantė  
Marina Guptor 
 

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; 2003 m. – Baltarusijos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą; nuo 2005 m. – vidaus auditorė.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaite
Seminaro kaina – 77 € (PVM netaikomas).

Seminaro trukmė: nuo 13.00 iki 16.45 val.

SEMINARAS VYKS:

VILNIUJE,
UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129liepos 26 d.

KAUNE, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, Miško g. 11  – liepos 25 d. 

KLAIPĖDOJE, 
viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1liepos 24 d.

SEMINARO PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Jeigu negalite atvykti į seminarą nurodytą dieną, prašome apie tai pranešti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas el. paštu seminarai@paciolis.lt

Neatvykusiems ir apie tai iš anksto nepranešusiems pinigai grąžinami nebus.Data Adresas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
2018-07-24 KLAIPĖDOJE, viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, Naujojo Sodo g. 1 
77
2018-07-25 KAUNE, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, Miško g. 11
77
2018-07-26 VILNIUJE, UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129
77