Pačiolis

 
El. parduotuvė

PVM APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS: i.SAF prievolių vykdymo aktualijos ir praktiniai pavyzdžiai audioversija


SVARBU KIEKVIENAM PVM MOKĖTOJUI!

AUDIOVERSIJOS PROGRAMA:

1. Prekių ir paslaugų pardavimo bei pirkimo Lietuvoje deklaravimas i.SAF:

 • išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų įtraukimas į i.SAF;
 • kreditinių ir debetinių sąskaitų įtraukimas į i.SAF;
 • i.SAF mokesčių kodų naudojimo atvejai ir kitų duomenų įtraukimo ypatumai.

2. PVM sąskaitų faktūrų i.SAF kryžminis sutikrinimas.

3. Prekių pardavimas užsieniečiams: PVM tarifų taikymas ir i.SAF deklaravimas.

4. Prekių pirkimas iš užsienio:

 • atvirkštinio PVM apskaičiavimo prievolės Lietuvoje ir deklaravimas;
 • atvejai, kai PVM Lietuvoje neapskaičiuojamas nuo prekių, įsigytų užsienyje;
 • importuotų prekių deklaravimo ypatumai.

5. Paslaugų pardavimas užsieniečiams:

 • PVM apskaičiavimo Lietuvoje prievolės. Bendrosios taisyklės taikymo atvejai;
 • specialūs paslaugų apmokestinimo PVM atvejai;
 • paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimo PVM naujovės nuo 2017 m.;
 • prekių vežimo ir papildomos vežimo paslaugos.

6. Paslaugų pirkimas iš užsienio asmenų:

 • atvirkštinio PVM apskaičiavimo ir deklaravimo prievolės;
 • i.SAF mokesčių kodų naudojimas;
 • ne PVM mokėtojų prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti PVM nuo įsigytų paslaugų.

7. Statybos darbų ir kitų atvejų pagal PVMĮ 96 str. apmokestinimo PVM ypatumai: atvirkštinio PVM apskaičiavimo prievolės ir deklaravimo taisyklės. Pavojai dėl i.SAF kryžminio sutikrinimo.

Atsakymai į seminaro dalyvių klausimus, kuriuos galite užduoti iš anksto el. p. ts73@paciolis.lt

Seminaro lektorės:


Juristė konsultantė
Marina Guptor
 

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; 2003 m. – Baltarusijos valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą; nuo 2005 m. – vidaus auditorė.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“, „Mokesčių apskaičiavimo kursuose“, „Darbo užmokesčio kursuose“ ir kituose mokymuose.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė.

Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaites“, „Pelno mokestis per 2 savaites“ autorė, kitų įmonės produktų bendraautorė („Apskaitos politika“, „Mokesčių vadovas“, „Apskaitos vadovas“, „Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo darbo knyga“, „Įmonės dokumentai“, „Apskaitos ir mokesčių dokumentai“, „Buhalterio žinynas“ ir kt.), taip pat daugiau kaip 50 publikacijų apskaitos ir mokesčių, vidaus audito klausimais, komercinės, darbo  teisės temomis autorė.
   

 Oksana Galin
 

2001 m. baigė Buivydiškių aukštesniąją žemės ūkio mokyklą ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę; 2007 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Nuo 2007 m. dėsto UAB „Pačiolis“ organizuojamuose „Buhalterių rengimo kursuose“.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ vyriausioji buhalterė, UAB „Visos buhalterinės paslaugos“ direktorė.

Knygų buhalterinės apskaitos ir mokesčių tematika bendraautorė. Svarbiausios: "Buhalterio žinynas", "Buhalterinės apskaitos tvarkymas", "Mažoji bendrija ir UAB: teisė, apskaita ir mokesčiai, atskaitomybė", "Buhalteriniai dokumentai". Kursų medžiagos rengėja. Straipsnių apskaitos ir mokesčių temomis autorė.


AUDIOVERSIJOS KAINA – 93 €  (su PVM)

 

Sąvadas „Pridėtinės vertės mokestis“ – naudingas visiems ūkio subjektams, kurie jau yra arba planuoja tapti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, plačiau...

KOMPLEKTO (seminaro audioversijos ir elektroninio sąvado) KAINA – 129,30 € 113 € (su PVM).

 
Daugiau informacijos – tel. (8 5) 270 0636, el. p. seminarai@paciolis.lt

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis Pasirinkite
KOMPLEKTAS (seminaro audioversija ir elektroninis sąvadas)
113

PVM APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS: i.SAF prievolių vykdymo aktualijos ir praktiniai pavyzdžiai

93