51-ojo didžiojo „Pačiolio“ seminaro audioversija


Pasirengimas 2017 m. atskaitomybei, būsimi mokesčių pakeitimai ir kiti buhalteriams aktualūs klausimai" audioversija

SEMINARO AUDIOVERSIJOS PROGRAMA:

1. 2017 m. metinių mokesčių deklaracijų parengimo naujovės.

2. Komandiruočių apskaitos ir apmokestinimo ypatumai pagal naująjį Darbo kodeksą. Įvairių kompensacijų mokėjimo prievolės bei skirtingas jų apmokestinimas

3. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo pasikeitimai. Viršvalandžių ir darbo švenčių bei poilsio dieną laiko priskyrimas atostogoms. Atostoginių kaupimų apskaičiavimas pagal naująjį Darbo kodeksą.

4. Tolesnis išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimas. Konfidencialiosinformacijos apsauga prisitaikant prie SAF-T reikalavimų. Veiksmai, kurių turi imtis įmonės jau dabar.

5. 2017 m. finansinės atskaitomybė – ką šiais metais reikės daryti kitaip. Metų pabaigoje atliekamų koregavimų apžvalga.

6. 2018 m. mokesčių reforma. Kam įmonės turėtų ruoštis iš anksto.  Gyventojų pajamų mokesčio ir VSD įmokų įstatymų pakeitimai, kitoks apmokestinamojo pelno apskaičiavimas.

7. Pakitęs darbuotojų asmens duomenų apsaugos reglamentavimas pagal Darbo kodeksą ir ES reikalavimus. Buhalterijos vaidmuojos teisės, pareigos ir atsakomybė. Gresiančios baudos ir būdai jų išvengti.

8. Naujojo Darbo kodekso įgyvendinimas įmonėse – paskutiniai darbai, kuriuos būtina atlikti iki sausio 1 d.

9. Kitų svarbių teisės aktų pakeitimų apžvalga.

Audioversijos lektoriai:
Doc. dr. auditorius 
Gediminas Kalčinskas
 
Auditorius
Gintautas Deveikis
   
Vyriausioji ekonomistė
Oksana Galin

SEMINARO AUDIOVERSIJOS KAINA – 125 €


SPECIALUS PASIŪLYMAS

Darbo priemonė „2017 m. įmonės metinė atskaitomybė. Finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas“

 

Darbo priemonėje:

  • aptariami visų rūšių finansinių ataskaitų rinkiniai, skirti labai mažoms, mažoms, vidutinės ir didelėms įmonėms;
  • išsamiai nagrinėjamas kiekvienas finansinių ataskaitų straipsnis;
  • visi verslo apskaitos standartų pakeitimai, svarbūs sudarant 2017 m. finansines ataskaitas;
  • alternatyvūs apskaitos būdai ir jų įtaka finansinių ataskaitų duomenims; 
  • bendrovės metinio pranešimo rengimas ir jam keliami reikalavimai;
  • finansinių metų pabaigos procedūros, finansinių ataskaitų auditas, tvirtinimas ir saugojimas, atsakomybė už finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Komplekto su seminaru ir darbo priemonės kaina – 162 € 153 € (įskaičiuotas 2,31 € PVM).

Plačiau...


Audioversijos pristatymas nemokamas!

Pavadinimas Kaina (Eur) Kiekis
51-ojo seminaro AUDIOVERSIJA + Darbo priemonė
153
51-ojo Pačiolio seminaro audioversija
125

į krepšelį užsakyti

Į sąrašą