Produktų savikainos kalkuliavimo kursai


NAUJIENA!

Kiekvienos gamybinės ir paslaugas teikiančiose įmonės buhalterinėje apskaitoje apskaičiuojama produktų savikaina. Tačiau ne visada teisingai!

  

KURSAI SKIRTI

- teisingai apskaičiuoti įmonės produkcijos bei paslaugų savikainą;

- numatyti savikainos mažinimo galimybes, nebloginant produktų kokybės;

- nustatyti neproduktyvias išlaidas ir jų susidarymo priežastis;

- įvertinti įmonės padalinių išteklių naudojimo racionalumą ir numatyti jų efektyvaus taupymo būdus.


KURSŲ PROGRAMA

1. Įmonės ir padalinių vadybai skirtos buhalterinės apskaitos informacijos formavimas.

2. Kaštų rodikliai: jų apskaičiavimas ir naudojimas įmonės vadybos reikmėms.

3. Produktų savikainos rūšys ir jos kalkuliavimo metodų sistema.

4. Normatyviniai išlaidų apskaitos ir produktų savikainos kalkuliavimo metodai.

5. Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas.

6. Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai.

7. Mišrūs savikainos kalkuliavimo metodai.

8. Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.

9. Neproduktyvių kaštų apskaita.

10. Išlaidų ir produktų savikainos apskaita buhalterinėse sąskaitose: visiškai integruotas, iš dalies integruotas ir autonominis variantai.

11. Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje.


Kursų trukmė – 5 pusdieniai (kiekvieną dieną).


Kursų lektoriai

didelę patirtį turintys specialistai doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas, auditorius Valdas Jagminas.

 
Doc. dr. auditorius Gediminas Kalčinskas
 

1977 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą; 1979 m. – Maskvos finansų instituto Dėstytojų kvalifikacijos kėlimo fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ Prezidentas, žurnalų „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“„Vadovas“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vyriausiasis redaktorius. Daug metų dėstė Vilniaus universitete, skaitė finansinės apskaitos kursus Roskildės universitete (Danija), ES PHARE programos „Apskaitos sistemos, atitinkančios tarptautinius apskaitos standartus ir ES direktyvas, sukūrimas Lietuvos Respublikoje“ vadovaujantysis vietinis ekspertas (1993–1995). Nuo 1993 m. dėsto UAB „Pačiolis“ rengiamuose kursuose, veda seminarus, vadovauja projektams. Dalyvauja diegiant vadybos ir kaštų apskaitos sistemas kitoms įmonėms.

Apie 50 knygų autorius ir bendraautoris.

Svarbiausios knygos: „Buhalterinės apskaitos pagrindai“ (6 leidimai, 1996–2007), „Apskaitininko vadovas“ (su bendraaut., 1994), „Buhalterio žinynas“ (su bendraut., 3 leidimai (2000 – 2010) parašė apie 200 mokslinių ir metodinių bei daugiau kaip 400 mokslo populiarinimo straipsnių.

 
Auditorius
Valdas Jagminas
 

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą.

Šiuo metu – UAB „Pačiolio prekybos“ direktorius. Nuo 2000 m. bendrovėje „Pačiolis“ vadovauja vadybos ir kaštų apskaitos sistemų diegimo kitose įmonėse bei konsultacijų šioje srityje projektams. Žurnalų „Vadovas“„Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ ir savaitraščio „Buhalterija“ vadybos ir kaštų apskaitos skyrių redaktorius. Dėsto Bendrovės „Pačiolis“ rengiamuose Vadybos ir kaštų apskaitos kursuose ir kituose mokymuose.

Daugiau kaip 10 knygų buhalterinės apskaitos tematika („Apskaitininko vadovas“, „Buhalterio žinynas“, „Tipinės apskaitos klaidos ir jų ištaisymo būdai“ ir kt.) autorius ir bendraautoris, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinio pobūdžio straipsnių finansinės ir menedžmento apskaitos, finansinio menedžmento ir analizės tematika.


Kaina – 415 € (PVM netaikomas)


Kiekvienas kursų dalyvis gauna:


Kursų grupė planuojama 2018 m.


Į sąrašą